Lanja Miakatra Sy Ampy Isam-Bolana na LAMISAIBO

ANALAMANGA MITAFA

Ny Lanja Miakatra Sy Ampy Isam-Bolana na  LAMISAIBO no novohizina ho entina hanampiana  ny fandresen-dahatra ny Reny  ny mahazava-dehibe ny fahazoana ny Tombon-Danja Sahaza eo amin’ny zanany isam-bolana ary  hanekeny fa raha miakatra ny lanjan’ny zanany isam-bolana, dia tsara kokoa raha ampy izay fiakarany izay.

Fampielezan-kafatra no natao ary mbola mitohy hatramin’izao izany. Hatramin’ny 19 aprily lasa teo dia kaomina miisa 52 izao no efa nahavita izany. Ka hoy isika hoe: Nilaina ve ny fampielezan-kafatra LAMISAIBO ary inona ny tombon-tsoa nentiny ho an’ny zaza sy ny Reny. Ny valiny? Fahafam-po sy fahavonana ho an’ny Reny ary fahasalamana ho an’ny zaza.

Catégorie d'activité: 

Entité associée: