Fankalazana ny andron'ny Fanjariantsakafo 2018

Zaza iray amin'ny roa no mbola tratra ny tsifanjariantsakafo eto Madagasikara. Noho izany dia mbola ao anatiny ady tanteraka isika Malagasy satria dia sakana lehibe iray amin'ny fandrosoan'ny firenenana ny tsifanjariantsakafo.
Tontosa soamatsara, tamin'ny faha 06 sy faha 07 ny volana Jolay ny fankalazana ny andron'ny Fanjariantsakafo tao amin'ny varitra Vakinakaratra, Antsirabe, teo amin'ny lampan-tanana.
Hestika samy hafa no niseho tamin'ny ireo andro roa ireo. Ohatra vitsivitsy no ho tanisaina eto dia anisany izany ny fitiliana natao tamin'ny reny-bevohoka sy ny zaza latsakin'ny 5 taona. Ankohatra anizay dia nisy koa ny trano eva notsidihin'ny mponina mba halalany be be kokoa ny momba ny fanjariantsakafo. Nisy ihany koa ny fizarana vary sy menaka mba ho fanohanana ara-tsakafo ho an'ny reny tao amin'ny tranom-pokolona Antsirabe.

Tag Officiels: 

Entité associée: