"Fampinonoan-dreny, fototry ny fiainana."

Ny 13 ka hatramin’ny 17 Aogositra 2018 no fe-potoana natokana hankalazana ny “Herinandrom-Pirenena ho an’ny Fampinonoan-dreny” na ny “Semaine National de l’Allaitement Maternel”

Ny 17 Aogositra 2018 lasa teo no natontosaina teo amin’ny renivohitra ny Faritra Amoron’i Mania ny fankalazana tamin’ny fomba ôfisialy io “Herinandrom-Pirenena ho an’ny Fampinonoan-dreny” io. Novoizina nandritra ny fankalazana ny lohahevitra hoe “fampinonoan-dreny, fototry ny fiainana”. Araka izany dia nifototra tamin’ny lohahevitra daholo ny fanentanana nataon’ny Mpanankato sy ny kabary nifandimbiasan’ireo Manam-Pahefana.
Ny Minisitra ny Fahasalamam-Bahoaka no tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana, niaraka tamin’ireo Mpiray ombon’antoka maro izay misehatra ao anatin’ny Fahasalamana sy ny Fanjariantsakafo, anisan’izany ny UNICEF.
Maro ny hetsika nentina nanamarihana ny fotoana: filaharam-be na ny “carnival” namakivaky ny tanàn’Ambositra, nandray anjara mavitrika tamin’izany ireo “Animateur” sy “Employé de Suivi” ary renin-jaza maromaro avy amin’ireo Toby SSECALINA manodidina ny renivohitra. Teo ihany koa ireo fanentanana maro samihafa, fifaninana hira nataon’ireo “Agent Communautaire de Santé”, « radio crochet »……sy ny fampirantiana trano eva izay nanasongadinana ny fampinonoan-dreny ary nandray anjara mavitrika tamin’izany trano eva izany ny Foibem-Paritra ho an’ny Fanjariantsakafo eto Amoron’i Mania, notronin’ireo ekipa avy any amin’ny ONN foibe. Nisy araka izany ny “demonstration culinaire”, torohevitra ara-tsakafo ho an’ny reny sy ny zaza, fandanjana sy fandrefesana zaza izay nataon’ireo CAN ary ny fizarana torohevitra momba ny fampinonoana sy ny fanjariantsakafo.

Tag Officiels: 

Entité associée: