AMBATOMIRAHAVAVY – 17 Avril 2019

Ny tetikasa FAFY ao amin'ny faritra Itasy dia nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny « site FAFY » androany teny amin'ny tananan’ny Ambatomirahavavy. Nosafidiana manokana Ambatomirahavavy satria io no vavahadin’ny Itasy.

Ny zaza latsaka ny dimy taona ary ny reny bevohoka no misitraka ity tetikasa FAFY ity izay mikendry indrindra ny fanatsarana ny vokatra ara-panjariantsakafo na “Programme d’amélioration des Résultats Nutritionnels”. 
Ny "site" FAFY dia hisokatra eraky ny faritra efatra izay iandraketan’ny tetikasa izany hoe : Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony ary Itasy. Raha ho an’ny faritra ITASY manokana dia 539 no isan’ny « site » hisokatra.
Ankoatry ny fisokafan’ny site dia natolotra anio ny moto miisa 49 ho an’ny Animateurs.

Tonga nanotrona ny fotoana androany ny Mpandrindra Nasionaly ONN : Dr Solofinirina Lucie sy ny tale nasionalin'ny UPNNC/SSECALINA ary ireo mpandrindram-paritra avy ao Itasy, Bongolava ary Analamanga.

Entité associée: